• Primarni sistem
   Primarni sistem sestavljajo reaktor z gorivom, uparjalnika, reaktorski črpalki, tlačnik in cevovod. Toplota, ki se sprošča v sredici reaktorja, segreva vodo primarnega kroga. Toplota vode se prek sten uparjalnika prenese na vodo sekundarnega sistema. Te komponente so nameščene v zadrževalnem hramu, ki tudi v primeru nezgode izolira primarni sistem od okolja.
  • Sekundarni sistem
   Nahaja se v zadrževalnem hramu in turbinski zgradbi. Sestavljajo ga: uparjalnika, turbine, generator, kondenzator, napajalne črpalke in cevovodi. V uparjalniku nastaja para, ki poganja turbino. Turbina je povezana z generatorjem, ki proizvaja električno energijo. Izrabljena para se iz turbine odvaja v kondenzator, kjer se utekočini ter se preko napajalnih črpalk vrača v uparjalnik.
  • Tercialni sistem
   Komponente tercialnega sistema so: kondenzator, hladilne črpalke, hladilni stolp in cevovodi. Namenjen je odvajanju toplote, ki je ni mogoče uporabiti za proizvodnjo električne energije, in je potreben za hlajenje kondenzatorja.